Pro kritickou a osvícenou diskusi o minulosti

ENGLISH DEUTSCH PO POLSKU

V dějinách Spolkové republiky Německo bylo málo kterému jinému tématu věnováno tolik vzpomínek a přípomínek jako útěku a odsunu Němců na konci druhé světové války. Téměř v každém německém městě stojí pomník, téměř všude připomínají místní památníky tuto kapitolu německých dějin. Vědecky bylo toto téma zpracováváno od samého počátku stejně tak, jako bylo předmětem literárních děl a veřejných debat.

Přesto se však dnes ocitlo znovu na politickém jevišti. Má totiž vzniknout jakési „Centrum proti vyhánění“ jako místo vzpomínání a přípomínání.

Vzpomínky na odsun mají své legitimní místo v paměti každého jednotlivce a jsou pevně zakotveny v pluralisticky kontroverzní kolektivní paměti Spolkové republiky. Právě vznášený požadavek sleduje ale něco jiného: Zde má vzniknout centrální památník, spolupodporovaný z veřejných prostředků a zabezpečený státním požehnáním. Má to být centrum, které bude etablovat a prosazovat jednotný obraz minulosti.

Velké nebezpečí, které tento projekt přináší, spočívá v státně sankcionované reinterpretaci minulosti, ba dokonce revizi dějin, a torpedování společenské a politické diskuse, založené na celoevropském dialogu.

My proto důrazně poukazujeme na následující: Jakékoli „Centrum proti vyhánění“ by neprospělo kritickému vyrovnávání se s minulostí, ale mohlo by navíc i zpochybnit různorodé kolektivní zkušenosti evropských národů a tím i narušit proces evropské integrace. Ba co víc: ohrožen je i všechen již dosažený pokrok v budování společného evropského domu.

Přitom vidíme především dva druhy nebezpečí v historické a politické dimezi. Historicky viděno hrozí dekontextualizace minulosti, negace příčinné souvislosti mezi nacistickou národnostní a vyvražďovací politikou na jedné straně a útěkem a odsunem Němců na straně druhé. Politicky nebezpečnou je především etnifikace společenských konfliktů, t. j. pojímání politických a sociálních kontrovezí v etnických kategoriích – a tím i cementování specifických tradic národoveckého pojetí minulosti, současnosti a budoucnosti.

Místo debatování o detailech jakéhosi „Centra proti vyhánění“ by měla být evropská reflexe dějin založena na otevřené, kritické a osvícené diskusi o minulosti.

Gerolstein, 10. srpna 2003

Iniciátoři/iniciátorky: Hans Henning Hahn, Eva Hahn, Alexandra Kurth, Samuel Salzborn, Tobias Weger.

Pro bližší informace se obrat'te prosím na Hans Henning Hahn (eMail: hhhahn@gmx.de), Eva Hahnová (eMail: evahahn@gmx.de) nebo Tobias Weger (eMail: tobias.weger@t-online.de).První signatáři (Seznam prvních signatářů byl uzavřen 1. září 2003):
Jména ostatních signatářů výzvy naleznete ZDE

Alexander, Prof. Dr. Manfred, Seminář pro Východoevropské dějiny, Univerzita Köln / D

Bednář, Doc. PhDr. Miloslav CSc., Filozofický ústav AV ČR Praha / CZ

Borzyszkowski, Prof. Dr. Józef, historik, Univerzita Gdańsk, Prezident Kašubského institutu, Gdańsk / PL

Brown, Dr. Martin D., historik, The American International University in London / UK

Brumlik, Prof. Dr. Micha, Institut pro všeobecnou nauku o výchově, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/Main, D

Bruns, Birgit, Akademický úřad pro styky s cizinou, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg / D

Burleigh, Prof. Michael, William Kenan profesor dějin, University of Washington & Lee, Virginia / USA

Butterwegge, Prof. Dr. Christoph, Oddělení pro politologii, Univerzita Köln / D

Cegielski, Tadeusz Prof. Dr., Historický institut, Univerzita Varšava / PL

Cetnarowicz, Prof. Dr. Antoni, Institut pro dějiny, Jagelonská univerzita Krakov / PL

Czapliński, Prof. Dr. Marek, historik, Univerzita Wrocław / PL

Čelovský, Bořivoj, historik, Ostrava / CZ

Čornejová, Doc. PhDr. Ivana CSc., historička, Ústav pro dějiny Univerzity Karlovy, Praha / CZ

Demetz, Peter, Germanist, Sterling Professor em. pro německou a srovnávací literární vědu, Yale University, New Haven / USA

Derwich, Prof. Dr. habil. Marek, Historický institut, Univerzita Wrocław / PL

Dmitrów, Prof. Dr. Edmund, historik, Polská akademie věd, Berlín / PL-D

Dvořáková, doc. PhDr. Vladimíra, Vedoucí oddělení politologie, Vysoká škola ekonomická, Praha / CZ

Edelman, Dr. med. Marek, poslední žijící velitel z povstání varšavského ghetta 1943, Łódź / PL

Fahlbusch, Dr. Michael, historik vědy, spoluvydavatel Příručky národovecké vědy v Německu 1920-1960, Basel / CH

Friedrich, Dr. Karin, historička, Lecturer at the School of Slavonic and East European Studies, University of London / UK

Garsztecki, Dr. Stefan, historik, Seminář pro Východo- a Středoevropské studie, Univerzita Bremen / D

Gärtner, Prof. Dr. Reinhold, Institut pro politologii, Univerzita Innsbruck / A

Geremek, Prof. Dr. Bronisław, historik, Varšava / PL

Górecki, Prof. Piotr, historik, University of California, Riverside / USA

Haar, Dr. Ingo, historik, Institut společenských věd, Humboldtova univerzita Berlín, spoluvydavatel Příručky národovecké vědy v Nemecku 1920-1960, Berlín / D

Hahn, Dr. Eva, historička, býv. vědecká pracovnice ústavu pro české studie Collegium Carolinum v Sudetoněmeckém domě Mnichov, Oldenburg / D

Hahn, Prof. Dr. Hans Henning, Ústav pro dějiny, Carl v. Ossietzky Universität Oldenburg, Člen Prezidia Společné německo-polské komise historiků a geografů pro školní učebnice, Oldenburg / D

Härtling, Peter, spisovatel, Mörfelden-Waldorf / D

Hartmann, Béla, koncertní pianista, Trinity College London / UK

Haumann, Prof. Dr. Heiko, historik, Univerzita Basel / CH

Hautmann, Prof. Dr. Hans, Přednosta Institutu pro dějiny nové doby a dějiny soudobé, Johannes Kepler Universität Linz / A

Holzer, Prof. Dr. Jerzy, historik, Institut pro politické studie Polské akademie věd PAN, Varšava / PL

Hroch, Prof. Dr. Miroslav, historik, Univerzita Karlova, Praha / CZ

Hübinger, Prof. Dr. Gangolf, historik, Univerzita Viadrina Frankfurt/Oder, D

Huelle, Paweł, spisovatel a publicista, Gdańsk / PL

Chiba, Toshiyuki M. A., vědecký asistent pro středověké dejiny středovýchodní Evropy, Institut okcidentálních dějin, Univerzita Tokio / Japan

Iggers, Prof. Georg G. , historik, Buffalo / USA

Iggers, Prof. Wilma A., historička, Buffalo / USA

Jabłkowska, Prof. Dr. Joanna, germanistka, Univerzita Łódź / P

Jacobmeyer, Prof. Dr. Wolfgang, Institut pro didaktiku dějin, Univerzita Münster / D

Jansen, HD Dr. Christian, Historický institut, Ruhr-Universität Bochum / D

Jelínek, Tomáš, předseda Židovské obce v Praze / CZ

Kappeler, Prof. Dr. Andreas, historik, Univerzita Vídeň / A

Kodíčková, Hannah, režisérka / scénaristka, Praha-London / CZ-UK

Koenigsmark, Alex, filmový režisér a spisovatel, Praha / CZ

Kolenda, Prof. Dr. med. Klaus-Dieter, primář, Ostsee-Klinik Holm-Schönberg, Schönberg / D

Kozacki, Prof. Dr. Leon, geograf, Prezident Poznaňské společnosti přátel vědy, Poznań / PL

Kraiker, Prof. Dr. Gerhard, Institut pro politologii, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg / D

Kreutzberger, Dr. Wolfgang, Akademický ředitel, Institut pro politologii, Univerzita Hannover / D

Król, Prof. Dr. Eugeniusz Cezary, historik a politologe, Institut pro politologické studie Polské akademie věd ve Varšavě, nyní Berlín / PL-D

Krovoza, Prof. Dr. Alfred, Institut pro sociologii a sociální psychologii, Univerzita Hannover / D

Kulczycki, Prof. John J. , historik, University of Illinois at Chicago / USA

Kunc, doc. PhDr. Jiří, CSc., Ústav politických věd, Univerzita Karlova, Praha / CZ

Kunicki, Prof. Dr. Wojciech, Institut pro germanistickou filologii, Univerzita Wrocław / PL

Kuras, Benjamin, spisovatel a publicista, London / UK

Kurnatowska, Prof. Dr. Zofia, Institut pro archeologii a etnologii Polské akademie věd Poznań / PL

Kurnatowski, Prof. Dr. Stanisław, Institut pro archeologii a etnologii Polské akademie věd Poznań / PL

Kurth, Dr. des. Alexandra, Institut pro sociologii, Univerzita Giessen / D

Labuda, Prof. em. Dr. Gerard, historik, Univerzita Poznań, býv. Prezident Polské akademie věd (PAU), Krakov, a Náměstek prezidenta Polské akademie věd (PAN), Varšava, býv. Rektor University Poznań / PL

Lawaty, Dr. Andreas, historik, Lüneburg / D

Leciejewicz, Prof. Dr. Lech, archeolog, Univerzita Wrocław / PL

Legocki, Prof. Andrzej B., biolog, Prezident Polské akademie věd, Varšava / PL

Lehmann, Prof. Dr. Hartmut, ředitel Historického ústavu Maxe Plancka, Göttingen / D

Leśniewska, Dr. Dorota, Institut slavistiky Polské akademie věd, Poznań / PL

Liebetruth, Dr.-Ing. Martin, Ruhrgas AG, Dorsten / D

Liebhart, Dr. Karin, Vídeň / A

Raphael, Prof. Dr. Lutz, historik, Univerzita Trier / D

Madajczyk, Prof. Dr. Piotr, historik, Institut pro politické studie Polské akademie věd, Varšava / PL

Mark, Dr. Rudolf, historik, Lüneburg / D

Michnik, Adam, šefredaktor deníku Gazeta Wyborcza, Varšava / PL

Miller, Prof. Richard, politolog, Dean, College of Arts and Sciences, State University of West Georgia, Carollton, Georgia / USA

Modzelewski, Prof. Dr. Karol, historik, Univerzita Varšava / PL

Müller, Prof. Dr. Michael G., historik, německý předseda Společné německo-polské komise historiků a geografů pro školní učebnice, Univerzita Halle-Wittenberg / D

Müller-Doohm, Prof. Dr. Stefan, Institut sociologie, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg / D

Munk, PhDr Jan, ředitel Památníku Terezín, Předseda Federace židovských obcí v ČR, Praha / CZ

Musil, Prof. PhDr. Jiří, demograf a sociolog, Univerzita Karlova, člen Academia Europea (Londýn), The World Academy of Art and Science (USA), Academia Scientiarum et Artium Europaea (Víden), býv. president European Sociological Association a býv. president Masarykovy České sociologické společnosti

Nikžentaitis, Prof. Dr. Alvydas, ředitel Institutu pro dějiny Litvy, Litevská akademie věd, Vilnius / LT

Nyberg, Prof. em. Dr. phil. Dr.teol. h.c. Tore, historik, Odense / DK

Orłowski, Prof. Dr. Hubert, germanista, Univerzita Adama Mickiewicze Poznań, Korr. člen Polské akademie věd / PL

Pehle, Dr. Walter H., Fischer Taschenbuch Verlag, lektorát dějiny, soudobé dějiny, evropské dějiny, Frankfurt/M., D

Pelinka, Prof. Dr. Anton, Institut pro politologii, Univerzita Innsbruck / A

Pepper, Jens, Kunsthändler, Berlín / D

Peters, Prof. Dr. Helge, Institut sociologie, Carl v. Ossietzky Universität Oldenburg / D

Petrin, Nicole, lingvistka a historička, Toronto / Canada

Piskorski, Prof. Dr. Jan Maria, historik a nakladatel, professor evropských dějin na univerzitě Szczecin, náměstek předsedy Společné německo-polské komise historiků a geografů pro školní učebnice UNESCO, Poznań / PL

Popa, Klaus, germanista, VHS Hochsauerland / D

Popielarz, mgr inż. Leon, novinář a filmový producent, Telewizja Polska S.A. oddělení Szczecin / PL

Rataj, doc. PhDr. Jan CSc., historik a politolog, oddělení politických věd, Vysoká škola ekonomická, Praha / CZ

Rzetelska-Feleszko, Prof. Dr. Ewa, lingvistka, Generální tajemnice Varšavské vědecké společnosti, býv. ředitelka ústavu slavistiky Polské akademie věd, Varšava / PL

Salzborn, Samuel, Dipl.-Sozialwissenschaftler, Institut pro politické vědy, Univerzita Giessen / D

Semler, Christian, publicista, die tageszeitung, Berlin / D

Scharff, Jörg, psychoanalytik, Kronberg i. Ts / D

Scholze, Prof. Dr. Dietrich, slavista, ředitel Lužickosrbského ústavu, Bautzen / D

Smelser, Prof. Ronald, historik, University of Utah, Salt Lake City / USA

Stránský, Oldřich, člen Česko-německého diskusního fóra a předseda Sdružení osvobozených politických vězňů, Praha / CZ

Szmajda, Dr. Piotr, ředitel nakladatelství Sorus, Poznań / PL

Šiklová, PhDr. Jiřina CSc., socioložka, Univerzita Karlova, Praha / CZ

Taeger, Prof. Dr. Angela, Institut dějin, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg / D

Tazbir, Prof. Dr. Janusz, historik, Polská akademie věd, Varšava / PL

Tolan, Prof. John, professor pro středověké dějiny, Université de Nantes / F

Traba, Dr. Robert, historik, Institut pro politické studie Polské akademie věd, Varšava, Prezident Společnosti "Borussia" a Vydavatel časopisu "Borussia", Olsztyn, Varšava / PL

Trojanowicz, Dr. med. Roman, odborný lékař, Poznań / PL

Trojanowicz, Prof. Dr. Zofia, polonistka, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznań / PL

Třeštík, Dr. Dušan, Centrum medievistických studií UK a AV ČR, Praha / CZ

Urban, Dr. Susanne, historička, nezávislá autorka a kurátorka, Frankfurt/Main, D

Wagnerová, Dr. Alena, spisovatelka a publicistka, členka PEN, centrum oral-history Saarbrücken-Praha / D, CZ

Weger, Tobias M.A., historik, Görlitz / D

Włodarczyk, Prof. Dr. Edward, ředitel Institutu pro dějiny, Univerzita Szczecin / PL

Wolf, Gerhard, politolog, Berlín / D

Wolff-Powęska, Prof. Dr. Anna, historička, ředitelka ústavu Instytut Zachodni, Poznań / PL

Worbs, Prof. Dr. Erika, lingvistka, Univerzita Mainz, Germersheim / D

Wyrozumski, Prof. Dr. Jerzy, historik, Generální tajemník Polské akademie věd Krakov (PAU), Krakov / PL

Zernack, Prof. em. Dr. Dr. h. c. Klaus, historik, Friedrich Meinecke Institut, Freie Universität Berlin / D

Zybura, Prof. Dr. Marek, germanista, Univerzita Opole / PL

Żyliński, Prof. Dr. Leszek, germanista, Univerzita Toruń / PL
   
Apion Website Services